Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017

  2017
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 4 528 036 4 232 924 55 568 228 2 485 604 2 908 114
Livförsäkring totalt 3 921 171 2 930 490 34 776 999 1 813 862 2 063 222
Individuell sparförsäkring 2 078 127 1 781 112 23 529 539 654 055 662 803
Riskförsäkring 355 350 185 528 300 972 1 060 278 1 400 419
Kapitaliseringsavtal 1 487 695 963 850 10 946 488 99 529 .
Pensionsförsäkring totalt 606 864 1 302 434 20 787 448 671 742 844 892
Individuell pensionsförsäkring 360 300 900 883 13 859 055 650 128 643 517
Gruppensionsförsäkring 246 564 401 550 6 928 392 21 614 201 375
Mottagen återförsäkring . . 3 780 .. 1) .
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_003_sv.html