Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015

  2015
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 6 258 870 -3 870 817 377 326
Direkt livförsäkring totalt 6 256 391 -3 870 745 377 326
Livförsäkring 668 983 -1 451 740 314 401
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln - 1) - -
Fondanknuten försäkring 3 484 165 -1 259 106 62 287
Permanent sjukförsäkring - - -
Tontinverksamhet - - -
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 2 017 909 -891 432 608
Förvaltning av gruppensionsfonder - - -
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 85 334 -268 467 30
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen - - -
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 2 478 -72 -
Inhemsk återförsäkring 27 - -
Utländsk återförsäkring 2 451 -72 -
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring - - -
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_007_sv.html