Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2015

  2015
Av försäkringsavtal föranledda utbetalningar, 1000 eur Livförsäkring totalt 2 821 183
  Livförsäkring - Individuell livförsäkring totalt 2 757 843
Livförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 275 398
Livförsäkring - Försäkringssummor vid utgången av försäkringsperioden 742 505
Livförsäkring - Återköp 1 689 839
Livförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 13 299
Livförsäkring - Övriga ersättningar 36 802
Grupplivförsäkringssummor vid arbetstagares dödsfall 24 734
Annan grupplivförsäkring totalt 38 607
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 13 947
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 1 101
Annan grupplivförsäkring - Övriga ersättningar 23 559
Pensionsförsäkring totalt 1 120 330
Individuell pensionsförsäkring totalt 731 894
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 666 828
Individuell pensionsförsäkring - Övriga ersättningar 15 377
Individuell pensionsförsäkring - Återköp 49 688
Gruppensionsförsäkring totalt 388 436
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 353 452
Gruppensionsförsäkring - Övriga ersättningar 16 804
Gruppensionsförsäkring - Återköp 18 180
Av direktförsäkring utbetalda ersättningar totalt 3 941 513
Av återförsäkring utbetalda ersättningar totalt 72
Utbetalda ersättningar totalt 3 941 585
Premieansvar, 1000 eur Livförsäkring totalt 30 090 223
Annan grupplivförsäkring totalt 40 783
Pensionsförsäkring totalt 14 918 565
Individuell livförsäkring 30 009 459
Arbetstagarens grupplivförsäkring 39 981
Individuell pensionsförsäkring 11 109 467
Gruppensionsförsäkring 3 809 098
Premieansvar för direktförsäkring totalt 45 008 787
Premieansvar för återförsäkring totalt 1 132
Premieansvar totalt 45 009 919
Återförsäkrarnas andel av premieansvaret - 1)
Ersättningsansvar (inkl. utjämningsbelopp), 1000 eur Livförsäkring totalt 326 205
Pensionsförsäkring totalt 5 416 439
Individuell livförsäkring 298 559
Individuell pensionsförsäkring 2 375 284
Gruppensionsförsäkring 3 041 155
Arbetstagares grupplivförsäkring 11 311
Annan grupplivförsäkring 16 335
Ersättningsansvar för direktförsäkring totalt 5 742 644
Ersättningsansvar för återförsäkring totalt 944
Ersättningsansvar totalt 5 743 588
Återförsäkrarnas andel av ersättningsansvaret -
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_004_sv.html