Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014

  2014
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 6 100 400 -3 870 980 371 565
Direkt livförsäkring totalt 6 092 432 -3 869 228 371 565
Livförsäkring 767 427 -1 741 641 315 105
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln - 1) - 1) - 1)
Fondanknuten försäkring 2 854 926 -1 668 894 56 141
Permanent sjukförsäkring - 1) - 1) - 1)
Tontinverksamhet - 1) - 1) - 1)
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 2 463 835 -350 250 263
Förvaltning av gruppensionsfonder - 1) - 1) - 1)
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 6 245 -108 443 56
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen - 1) - 1) - 1)
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 7 968 -1 752 - 1)
Inhemsk återförsäkring 3 784 -512 - 1)
Utländsk återförsäkring 4 184 -1 239 - 1)
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring - 1) - 1) - 1)
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_007_sv.html