Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2014

  2014
Lagstadgad olycksfallsförsäkring, 1000 eur Försäkringsbestånd 97 248 893
Försäkrade för olycksfall i arbetet 73 115 488
Lönesumma enligt allmänna tariffer 17 112 859
Premieinkomst enligt allmänna tariffer 217 064
Lönesumma enligt särskilda tariffer 55 499 300
Premieinkomst enligt särskilda tariffer 286 264
Försäkrade för annat olycksfall 21 468 385
Lönesumma 21 377 432
Premieinkomst 90 952
Kapital för fastställda fortlöpande ersättningar vid årets slut 2 155 725
Kostnader för arbetarskyddsarbete 1 508
Utbetalda ersättningar totalt 507 788
Sjukvård 97 053
Rehabilitering 23 096
Dagpenning 124 997
Menersättningar 10 315
Slutgiltigt fastställda pensioner 137 605
Begravningsbidrag och ersättning i ett för allt vid dödsfall 523
Indexförhöjningar 73 891
Övriga 7 355
Omkostnader för handläggning av ersättningar - 1)
Landfordon (Kasko), år Försäkringsbestånd 3 359 328
Försäkring enligt fordon totalt 3 357 522
Personbilar 2 169 639
Paketbilar 222 799
Lastbilar 75 682
Bussar 9 242
Motorcyklar 140 439
Mopeder 71 711
Snöskotrar 55 955
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 269 566
Släpvagnar 271 648
Övriga fordon 70 840
Gruppförsäkringar totalt 1 806
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Försäkringsbestånd, år, st Försäkringsbestånd 5 264 063
Försäkring enligt fordon totalt 5 262 119
Personbilar 2 816 806
Paketbilar 319 580
Lastbilar 101 227
Bussar 12 210
Motorcyklar 197 695
Mopeder 197 040
Snöskotrar 68 855
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 444 448
Släpvagnar 965 268
Övriga fordon 138 991
Gruppförsäkringar totalt 1 944
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Utbetalda ersättningar, 1000 eur Utbetalda ersättningar totalt 486 622
Sjukvård 62 096
Rehabilitering 30 814
Indexförhöjningar 42 810
Personskador totalt 273 172
Ersättningar för minskade inkomster och försämrad utkomst 40 600
Slutligt fastställda fortlöpande ersättningar 70 487
Engångsersättningar 9 689
Utbetalat kapital för fortlöpande ersättningar 95
Begravningsersättningar 768
Ersättning för sveda och värk 10 754
Övriga personskadeersättningar 5 059
Egendomsskador totalt 201 765
Ersättningar för motorfordon 175 460
Stilleståndsersättningar 11 913
Övriga ersättningar av egendomsskador 14 393
Rättegångs- och regleringskostnader 2 325
Ersättningar fördelade av TFC 9 360
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_006_sv.html