Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2013

  2013
Lagstadgad olycksfallsförsäkring, 1000 eur Försäkringsbestånd 95 025 159
Försäkrade för olycksfall i arbetet 76 329 501
Lönesumma enligt allmänna tariffer 18 093 893
Premieinkomst enligt allmänna tariffer 231 059
Lönesumma enligt särskilda tariffer 57 701 362
Premieinkomst enligt särskilda tariffer 303 187
Försäkrade för annat olycksfall 16 103 336
Lönesumma 16 016 833
Premieinkomst 86 503
Kapital för fastställda fortlöpande ersättningar vid årets slut 2 069 835
Kostnader för arbetarskyddsarbete 1 466
Utbetalda ersättningar totalt 521 021
Sjukvård 100 910
Rehabilitering 23 051
Dagpenning 137 983
Menersättningar 9 580
Slutgiltigt fastställda pensioner 133 662
Begravningsbidrag och ersättning i ett för allt vid dödsfall 607
Indexförhöjningar 76 196
Övriga 3 958
Omkostnader för handläggning av ersättningar -
Landfordon (Kasko), år Försäkringsbestånd 3 235 815
Försäkring enligt fordon totalt 3 234 239
Personbilar 2 099 473
Paketbilar 226 686
Lastbilar 73 423
Bussar 9 085
Motorcyklar 176 945
Mopeder 59 650
Snöskotrar 44 582
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 213 759
Släpvagnar 259 647
Övriga fordon 70 989
Gruppförsäkringar totalt 1 576
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Försäkringsbestånd, år Försäkringsbestånd 4 972 641
Försäkring enligt fordon totalt 4 970 768
Personbilar 2 614 343
Paketbilar 306 475
Lastbilar 100 727
Bussar 12 013
Motorcyklar 190 864
Mopeder 201 102
Snöskotrar 70 265
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 434 174
Släpvagnar 907 063
Övriga fordon 133 741
Gruppförsäkringar totalt 1 872
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Utbetalda ersättningar, 1000 eur Utbetalda ersättningar totalt 497 700
Sjukvård 58 173
Rehabilitering 26 059
Indexförhöjningar 44 149
Personskador totalt 267 450
Ersättningar för minskade inkomster och försämrad utkomst 41 027
Slutligt fastställda fortlöpande ersättningar 66 630
Engångsersättningar 9 300
Utbetalat kapital för fortlöpande ersättningar 77
Begravningsersättningar 816
Ersättning för sveda och värk 9 432
Övriga personskadeersättningar 11 788
Egendomsskador totalt 212 222
Ersättningar för motorfordon 184 094
Stilleståndsersättningar 13 847
Övriga ersättningar av egendomsskador 14 281
Rättegångs- och regleringskostnader 6 961
Ersättningar fördelade av TFC 11 066
“-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_006_sv.html