Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2013

  2013
Av försäkringsavtal föranledda utbetalningar, 1000 eur Livförsäkring totalt 2 792 933
Livförsäkring - Individuell livförsäkring totalt 2 732 511
Livförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 225 842
Livförsäkring - Försäkringssummor vid utgången av försäkringsperioden 703 402
Livförsäkring - Återköp 1 721 752
Livförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 12 554
Livförsäkring - Övriga ersättningar 68 960
Grupplivförsäkringssummor vid arbetstagares dödsfall 26 361
Annan grupplivförsäkring totalt 34 061
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 10 437
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 1 652
Annan grupplivförsäkring - Övriga ersättningar 21 972
Pensionsförsäkring totalt 1 127 918
Individuell pensionsförsäkring totalt 747 914
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 664 541
Individuell pensionsförsäkring - Övriga ersättningar 24 263
Individuell pensionsförsäkring - Återköp 59 110
Gruppensionsförsäkring totalt 380 004
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 343 616
Gruppensionsförsäkring - Övriga ersättningar 24 047
Gruppensionsförsäkring - Återköp 12 341
Av direktförsäkring utbetalda ersättningar totalt 3 920 851
Av återförsäkring utbetalda ersättningar totalt 6 124
Utbetalda ersättningar totalt 3 926 975
Premieansvar, 1000 eur Livförsäkring totalt 19 979 433
Annan grupplivförsäkring totalt 24 605
Pensionsförsäkring totalt 13 640 234
Individuell livförsäkring 19 908 247
Arbetstagarens grupplivförsäkring 46 581
Individuell pensionsförsäkring 10 618 969
Gruppensionsförsäkring 3 021 265
Premieansvar för direktförsäkring totalt 33 619 666
Premieansvar för återförsäkring totalt 3 742
Premieansvar totalt 33 623 408
Återförsäkrarnas andel av premieansvaret -
Ersättningsansvar (inkl. utjämningsbelopp), 1000 eur Livförsäkring totalt 423 139
Pensionsförsäkring totalt 5 100 992
Individuell livförsäkring 342 903
Individuell pensionsförsäkring 2 124 787
Gruppensionsförsäkring 2 976 205
Arbetstagares grupplivförsäkring 15 186
Annan grupplivförsäkring 65 049
Ersättningsansvar för direktförsäkring totalt 5 524 130
Ersättningsansvar för återförsäkring totalt 3 480
Ersättningsansvar totalt 5 527 611
Återförsäkrarnas andel av ersättningsansvaret -
“-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_004_sv.html