Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012 (Korjattu 30.10.2018)

Korrigerad 30.10.2018. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2012
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 774 825 -2 725 579 1 642 851 16 245 280 ..1)
Direkt skadeförsäkring totalt 3 625 815 -2 604 597 1 642 273 16 209 515 ..
Lagstadgat olycksfall 615 144 -472 852 174 072 202 345 ..
Idrottsutövares olycksfall 4 106 -4 717 1 369 64 ..
Övrigt olycksfall 150 419 -84 088 128 611 1 458 876 ..
Sjukdom 236 366 -187 549 396 689 924 634 ..
Landfordon 624 817 -459 600 372 345 2 036 573 ..
Spårburna fordon 103 -1 .. .. ..
Luftfartyg 12 .. 2 4 ..
Fartyg 66 102 -44 188 6 328 116 403 ..
Godstransport 51 755 -24 197 33 347 379 465 ..
Brand och naturkrafter 300 799 -261 588 31 534 2 381 943 ..
Annan skada på egendom 458 084 -353 120 324 953 2 230 401 ..
Motorfordonsansvar 768 025 -490 429 133 572 3 050 832 ..
Luftfartygsansvar .. -12 .. .. ..
Sjötrafikfartygsansvar 1 534 -347 54 4 332 ..
Allmän ansvarighet 192 317 -135 686 23 256 1 697 723 ..
Kredit 12 923 -1 728 178 3 437 ..
Borgen 20 132 -2 310 123 19 525 ..
Andra förmögenhetsskador 55 577 -40 447 2 817 132 587 ..
Rättsskydd 67 599 -41 738 13 023 1 570 371 ..
Turistassistans .. .. .. .. ..
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 149 010 -120 983 578 35 765 ..
Inhemsk återförsäkring 59 985 -62 319 54 4 541 ..
Utländsk återförsäkring 89 025 -58 664 524 31 224 ..
1) 1).. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012 (Korjattu 30.10.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_008_sv.html