Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2020

Utvandringarna från Finland färre än 9 000 under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 533 390 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari–september med 8 098 personer. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 13 616 personer. Antalet födda var 5 579 färre än antalet döda.

Folkökningen månadsvis 2017–2020*

Folkökningen månadsvis 2017–2020*

Under januari-september flyttade 22 405 personer till Finland från utlandet och 8 789 personer från Finland till utlandet. Effekterna av coronabegränsningarna syns i dessa siffror över den internationella flyttningsrörelsen. Antalet invandringar minskade med 2 908 och antalet utvandringar med 4 656 jämfört med året innan. Under januari–september har antalet utvandringar senast varit mindre än 9 000 i slutet av 1990-talet. Av invandrarna var 7 360 finska medborgare och av utvandrarna 5 811.


Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/09/vamuu_2020_09_2020-10-22_tie_001_sv.html