Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -5 579 -25 - - 13 616 1 748 8 098 1 784
FASTA FINLAND -5 577 -10 32 22 13 444 1 650 7 927 1 690
Nyland 2 699 57 1 795 -4 002 6 195 894 10 723 -3 017
Egentliga Finland -543 270 1 033 153 1 168 345 1 627 737
Satakunta -917 -38 -635 253 452 42 -1 102 255
Egentliga Tavastland -552 -90 45 106 219 56 -288 72
Birkaland -316 -23 2 096 330 1 030 75 2 866 438
Päijänne-Tavastland -606 6 -159 293 335 19 -470 278
Kymmenedalen -935 -39 -727 308 382 209 -1 263 495
Södra Karelen -677 -35 -133 176 299 -29 -509 114
Södra Savolax -944 -14 -481 500 254 51 -1 185 523
Norra Savolax -771 -1 -141 251 363 140 -582 357
Norra Karelen -629 33 -322 -17 259 -98 -688 -78
Mellersta Finland -501 -59 53 64 451 59 -24 37
Södra Österbotten -528 -157 -598 154 278 -28 -854 -37
Österbotten -6 -20 -508 205 538 -67 96 190
Mellersta Österbotten -24 -37 -304 44 96 -44 -228 -33
Norra Österbotten 620 199 -507 284 629 -47 720 414
Kajanaland -406 -50 -205 176 140 5 -467 135
Lappland -541 -12 -270 744 356 68 -445 810
ÅLAND -2 -15 -32 -22 172 98 171 94
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/09/vamuu_2020_09_2020-10-22_tau_002_sv.html