Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2011

Naturlig folkökning bara i hälften av landskapen 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden i hälften av landskapen år 2010 på grund av den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda. Jämfört med föregående år ökade den naturliga folkökningen mest i Södra Karelen och minskade mest i Norra Karelen och Egentliga Tavastland.

Landskapens naturliga folkökning i förhållande till folkmängden 2010*

Landskapens naturliga folkökning i förhållande till folkmängden 2010*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden år 2010 i tio landskap, dvs. i hälften av landskapen, på grund av den naturliga folkökningen. Med naturlig folkökning avses överskottet av levande födda över döda. År 2009 var antalet födda större än antalet döda i 12 landskap. Den naturliga folkökningen hade under några år varit positiv, men blev nu negativ i Egentliga Tavastland (-80) och Södra Österbotten (-10). I sju av de landskap där den naturliga folkökningen var negativ, har antalet döda varit fler än antalet födda under minst de senaste 12 åren.

Liksom under tidigare år var den naturliga folkökningen år 2010 störst i landskapen Nyland (7 300) och Norra Österbotten (2 830). I förhållande till folkmängden var den naturliga folkökningen störst i Norra Österbotten. Däremot var skillnaden mellan antalet döda och antalet födda, liksom under tidigare år, störst i Södra Savolax (-810) och Kymmenedalen (-490). Också relativt sett översteg antalet döda antalet födda mest i dessa två landskap.

Den naturliga folkökningen stärktes år 2010 både absolut och relativt sett mest i Södra Karelen (200 personer). Förändringen var dock inte tillräcklig för att vända den negativa siffran till en positiv, utan antalet döda översteg i Södra Karelen antalet levande födda med 310 personer. I Norra Karelen och Egentliga Tavastland sjönk den naturliga folkökningen absolut sett mest (-190 personer). I Norra Karelen var antalet döda nu 380 fler än antalet födda. I Egentliga Tavastland var antalet döda 80 fler än antalet födda. I förhållande till folkmängden sjönk den naturliga folkökningen mest i Östra Nyland. I hela landet sjönk den naturliga folkökningen med 360 personer jämfört med året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade omflyttningen mellan landskapen något år 2010 jämfört med året innan (3 800), och antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 125 620. Åtta av landskapen fick ett inflyttningsöverskott från övriga landskap och 12 landskap uppvisade ett utflyttningsöverskott. Av dessa åtta landskap hade sex landskap fått ett inflyttningsöverskott i minst 11 år innan på grund av omflyttningen mellan landskapen. Elva av landskapen med utflyttningsöverskott har kontinuerligt förlorat invånare till andra landskap under minst de senaste 20 åren.

Det största inflyttningsöverskottet hade åter landskapen Nyland (1 730) och Birkaland (1 380). I förhållande till folkmängden var inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap år 2010 störst i Egentliga Tavastland och Birkaland. Mest utflyttningsöverskott hade Lappland (-930) och Kajanaland (-600). Relativt sett var utflyttningsöverskottet störst i Kajanaland.

Nettoinvandringen, dvs. skillnaden mellan invandring och utvandring, visade år 2010 ett inflyttningsöverskott i alla landskap, vilket den har gjort sedan år 2003. Enligt de preliminära uppgifterna fick Nyland (4 930), Egentliga Finland (980) och Birkaland (980) mest inflyttningsöverskott från utlandet. Minst inflyttningsöverskott från utlandet år 2010 fick Mellersta Österbotten (120). I förhållande till folkmängden var nettoinvandringen störst på Åland och i Österbotten och minst i Mellersta Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade folkmängden år 2010 i 11 landskap och minskade i 9 landskap. Förutom i ett landskap var förändringarna i linje med föregående års förändringar. Bara den svaga folkökningen i Södra Österbotten vände till en liten befolkningsförlust. I övriga åtta landskap med befolkningsförlust har folkmängden sjunkit under minst de senaste 16 åren. I de åtta landskap där folkmängden ökat har den ökat i minst 10 år innan.

Liksom år 2009 ökade folkmängden mest i Nyland (13 960) och i Birkaland (3 450) och minskade mest i Södra Savolax (-910) och Kajanaland (-590). I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i Nyland och på Åland och minskningen störst i Kajanaland och Södra Savolax.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/44/vamuu_2010_44_2011-01-27_tie_001_sv.html