Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I–IV

Landskap Födelseöverskott   Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring     Hela förändringen
2010*    Förändring 2010*   Förändring 2010*    Förändring 2010*     Förändring
HELA LANDET 10 190 -357 12 882 -1 666 23 072 -2 041
Nyland 7 297 30 1 729 -444 4 930 -1 065 13 956 -1 600
Östra Nyland 125 -122 132 -107 140 -18 397 -78
Egentliga Finland 519 99 676 243 983 88 2 178 441
Satakunta -405 -79 -278 160 336 -161 -347 -81
Egentliga Tavastland -84 -185 552 66 264 55 732 -55
Birkaland 1 096 -149 1 378 -345 980 169 3 454 -277
Päijänne-Tavastland -212 58 383 123 315 -110 486 63
Kymmenedalen -491 95 -374 105 612 -155 -253 -116
Södra Karelen -310 200 -402 -49 401 -23 -311 118
Södra Savolax -806 -22 -322 154 214 -12 -914 150
Norra Savolax -229 -38 -388 -14 345 34 -272 -31
Norra Karelen -383 -189 -123 248 395 -16 -111 56
Mellersta Finland 497 -83 44 4 317 -107 858 -179
Södra Österbotten -11 -117 -337 131 307 -55 -41 -54
Österbotten 591 111 -422 -186 719 -102 888 -165
Mellersta Österbotten 260 -37 -187 84 115 0 188 48
Norra Österbotten 2 833 20 -569 67 582 -189 2 846 -82
Kajanaland -190 11 -603 -77 200 2 -593 -67
Lappland 41 8 -927 -130 603 57 -283 -68
Åland 52 32 38 -33 124 -58 214 -64
  • Områdesindelningen 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/44/vamuu_2010_44_2011-01-27_tau_001_sv.html