Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 400 000
19.6.2019
Enligt Statistikcentralen bodde 402 619 personer med utländsk bakgrund i Finland i slutet av år 2018. Detta var 7,3 procent av hela befolkningen. Antalet personer med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, uppgick till 335 414 och antalet personer i andra generationen, dvs. inrikes födda, uppgick till 67 205. Antalet personer med utländsk bakgrund har fördubblats på tio år.

Nästa offentliggörande:
22.11.2019

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html