Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Befolkningsprognos

Den befolkningsprognosmetod som Statistikcentralen använder är en s.k. demografisk komponentmodell, där den kommande folkmängden och strukturen räknas med hjälp av födelse-, dödlighets- och flyttningskoefficienter. Koefficienterna har räknats på basis av befolkningsutvecklingen under de senaste åren. I prognosen har man inte försökt uppskatta hur ekonomiska, socialpolitiska, regionalpolitiska faktorer o.d. inverkat på befolkningsutvecklingen.

Statistikcentralens befolkningsprognos är en demografisk trendkalkyl, där befolkningsutvecklingen antagits fortsätta på samma sätt som under de senaste åren. Vid Statistikcentralen sammanställs befolkningsprognoser kommunvis med 3 års intervaller.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/kas_sv.html