Finlands officiella statistik

Befolkningsprognos

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i fruktsamhetstalet återspeglas i den kommande befolkningsutvecklingen i områdena
30.9.2019
Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos finns det om 15 år i Finland inte ett enda landskap där det föds fler barn än vad det dör människor, om fruktsamhetstalet förblir på nuvarande nivå. Finlands folkmängd börjar minska år 2031 om nuvarande utveckling fortsätter och år 2050 är folkmängden omkring 100 000 färre.

Beskrivning: Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler. Man räknar då ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Vid beräkning av kommunvisa prognoser produceras också en kalkyl över självförsörjning, som beskriver hurdan befolkningsutvecklingen skulle vara utan flyttningsrörelse.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningsprognoser, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, nativitet, prognoser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå
15.10.2018
Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html