Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, maj

Utrikes sjöfart 2020, augusti

2020
augusti
Offentliggöranden