Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu

Työvoimatutkimuksen StatFin-tietokantaan on lisätty seuraavat aikasarjataulukot:

  • 080. Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15–74-vuotiaat
  • 090. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan, 15–74-vuotiaat
  • 110. Osa-aikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan
  • 120. Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15–74-vuotiaat

Tietokantataulukoissa käytetyistä käsitteistä ja niiden määritelmistä on kerrottu tarkemmin työvoimatutkimuksen Käsitteet ja määritelmät -sivustolla http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas.html.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 23.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-02-23_uut_002_fi.html