Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/04 - 2021/04 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Månad Förändring Förändring
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 133 4 123 -10 -0,2
Arbetskraft totalt 2 660 2 738 78 2,9
- sysselsatta 2 446 2 475 29 1,2
- arbetslösa 214 262 48 22,5
Ej i arbetskraften 1 473 1 385 -87 -5,9
Män Befolkning totalt 2 078 2 075 -3 -0,2
Arbetskraft totalt 1 385 1 432 47 3,4
- sysselsatta 1 264 1 283 18 1,5
- arbetslösa 120 149 29 23,8
Ej i arbetskraften 693 643 -51 -7,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 055 2 048 -6 -0,3
Arbetskraft totalt 1 275 1 306 31 2,4
- sysselsatta 1 182 1 193 11 0,9
- arbetslösa 93 113 20 20,9
Ej i arbetskraften 779 742 -37 -4,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2021, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/04 - 2021/04 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tau_002_sv.html