Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Arbetskraftsundersökning 2021, april

2021
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer