Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II 2019/II - 2020/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1050,2 983,1 -67,2 -6,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 57,0 53,3 -3,7 -6,5
Maatalous 01 41,5 39,8 -1,7 -4,1
C Teollisuus 10-33 148,8 138,0 -10,8 -7,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,1 17,0 -3,1 -15,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,7 18,2 -2,5 -12,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 23,1 22,5 -0,6 -2,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,0 21,7 -2,2 -9,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,9 43,3 -3,6 -7,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,1 15,3 1,2 8,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,3 13,5 3,2 30,8
F Rakentaminen 41-43 88,7 86,5 -2,2 -2,5
Talonrakentaminen 41 34,3 32,0 -2,3 -6,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,5 44,1 -0,4 -0,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 117,7 100,3 -17,4 -14,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,6 17,8 -0,8 -4,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,5 39,8 -1,7 -4,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 57,6 42,8 -14,9 -25,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,3 50,9 -10,4 -16,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,1 33,0 -7,1 -17,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,2 18,0 -3,3 -15,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 36,9 18,6 -18,3 -49,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 52,1 54,2 2,1 4,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,2 33,2 2,0 6,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 70,7 79,7 8,9 12,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 28,4 32,2 3,7 13,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 46,3 42,8 -3,5 -7,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,1 25,8 -0,4 -1,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,7 50,0 5,3 11,8
P Koulutus 85 64,2 61,5 -2,7 -4,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 159,9 155,3 -4,6 -2,9
Terveyspalvelut 86 72,8 71,7 -1,1 -1,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 40,3 35,5 -4,8 -11,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,8 48,0 1,2 2,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,2 16,3 -6,9 -29,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,9 26,8 -8,1 -23,3
X Toimiala tuntematon 00 2,3 2,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_029_fi.html