Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II 2019/II - 2020/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 593 2 514 -79 -3,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 97 -9 -8,5
Maatalous 01 70 66 -4 -6,1
C Teollisuus 10-33 343 332 -11 -3,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 40 -9 -17,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 42 -5 -10,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 52 1 2,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 54 -3 -5,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 108 108 0 0,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 36 4 13,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 31 8 37,1
F Rakentaminen 41-43 201 193 -9 -4,4
Talonrakentaminen 41 78 73 -5 -6,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 102 99 -3 -2,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 299 264 -35 -11,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 42 -1 -2,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 96 95 -2 -1,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 160 127 -32 -20,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 145 132 -13 -8,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 82 -7 -7,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 56 50 -6 -10,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 99 73 -26 -26,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 124 130 5 4,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 82 9 12,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 177 203 25 14,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 79 9 13,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 115 115 0 0,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 68 71 3 5,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 120 9 8,3
P Koulutus 85 184 177 -7 -4,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 423 417 -6 -1,4
Terveyspalvelut 86 189 189 -1 -0,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 106 93 -13 -11,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 135 7 5,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 69 59 -9 -13,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 94 82 -13 -13,4
X Toimiala tuntematon 00 6 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_028_fi.html