Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 513 2 528 15 0,6
15-64 2 439 2 450 11 0,4
15-24 241 227 -14 -6,0
25-34 541 546 5 1,0
35-44 594 603 8 1,4
45-54 585 581 -4 -0,7
55-64 479 494 15 3,2
65-74 74 78 4 5,4
Män 15-74 1 295 1 302 7 0,6
15-64 1 248 1 252 3 0,3
15-24 117 109 -8 -6,8
25-34 296 297 1 0,2
35-44 315 320 5 1,7
45-54 293 288 -5 -1,6
55-64 228 238 10 4,3
65-74 46 50 4 8,6
Kvinnor 15-74 1 218 1 226 8 0,6
15-64 1 191 1 199 8 0,6
15-24 124 118 -6 -5,2
25-34 245 249 5 1,9
35-44 279 282 3 1,2
45-54 292 292 1 0,2
55-64 251 257 6 2,3
65-74 27 27 0 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_024_sv.html