Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, oktober

Arbetskraftsundersökning 2020, mars

2020
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar