Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2020

Työllisyys vahvistui helmikuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 helmikuussa 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 13 000 vähemmän kuin vuoden 2019 helmikuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/02–2020/02, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/02–2020/02, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli helmikuussa 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia. Helmikuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendi on noussut yhtäjaksoisesti heinäkuusta 2019 lähtien.

Työllisiä oli vuoden 2020 helmikuussa 2 524 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 12 000 ja naisia 8 000 enemmän kuin vuoden 2019 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 71,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden helmikuusta 0,4 prosenttiyksikköä 71,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 70,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 helmikuussa 187 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 81 000.

Työttömyysaste oli helmikuussa 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden helmikuusta 0,6 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin. Naisten työttömyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 6,2 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 610 000. Heistä työllisiä oli 224 000 ja työttömiä 51 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 275 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 18,4 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 helmikuussa 1 421 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 109 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2019 helmikuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/02 – 2020/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 127 4 132 0,1
Työvoima yhteensä 2 704 2 711 0,3
Työlliset 2 504 2 524 0,8
– palkansaajat 2 154 2 180 1,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 349 344 –1,5
Työttömät 200 187 –6,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 423 1 421 –0,1
– piilotyöttömät  114 109 –4,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,7 71,3 0,5
Työttömyysaste 7,4 6,9 –0,5
Työvoimaosuus 65,5 65,6 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2020 lopussa kaikkiaan 248 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 korkeampi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kuuden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–8 %), Lapissa (–4 %) ja Varsinais-Suomessa (–2 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (6 %), Pohjois-Pohjanmaalla (3 %), Pirkanmaalla (3 %) ja Pohjois-Savossa (3 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 74 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2019/02–2020/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 246 248 0,9
– yli vuoden työttömänä olleet 65 63 –2,2
Palveluissa yhteensä 126 119 –5,4
– työllistetyt 24 23 –4,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 24 5,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 8 –16,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 69 64 –7,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 78 74 –5,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Muutoksen vuoksi liitetaulukkoa 9 ei tällä hetkellä julkaista. Vuoden 2020 ensimmäiset työnantajasektoritiedot ilmestyvät vuosineljänneksen tietojen julkistuksessa 23.4.2020.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (422,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tie_001_fi.html