Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 236 2 250 14 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 39 4 11,8
Jordbruk 01 17 16 -1 -7,9
C Tillverkning 10-33 316 322 7 2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 45 5 11,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 43 -2 -5,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 49 3 6,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 53 1 2,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 99 107 8 7,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 34 26 -7 -21,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 22 -2 -8,7
F Byggverksamhet 41-43 152 159 7 4,6
Byggande av hus 41 55 59 3 5,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 77 81 3 4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 261 261 -0 -0,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 36 -4 -9,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 75 84 9 11,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 146 140 -5 -3,7
H Transport och magasinering 49-53 129 127 -1 -1,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 78 73 -4 -5,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 54 3 5,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 88 8 10,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 114 14 13,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 70 67 -3 -3,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 136 134 -2 -1,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 60 -1 -1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 106 102 -4 -3,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 60 1 1,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 119 111 -8 -6,9
P Utbildning 85 182 178 -4 -2,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 402 399 -3 -0,7
Hälso- och sjukvård 86 176 170 -6 -3,5
Vård och omsorg med boende 87 99 104 5 5,4
Öppna sociala insatser 88 127 125 -2 -1,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 49 53 5 9,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 69 68 -1 -1,5
X Näringsgrenen okänd 00 7 5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_034_sv.html