Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 236 2 250 14 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 39 4 11,8
Maatalous 01 17 16 -1 -7,9
C Teollisuus 10-33 316 322 7 2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 45 5 11,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 43 -2 -5,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 49 3 6,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 53 1 2,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 99 107 8 7,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 26 -7 -21,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 22 -2 -8,7
F Rakentaminen 41-43 152 159 7 4,6
Talonrakentaminen 41 55 59 3 5,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 77 81 3 4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 261 261 -0 -0,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 36 -4 -9,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 75 84 9 11,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 146 140 -5 -3,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 129 127 -1 -1,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 78 73 -4 -5,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 54 3 5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 88 8 10,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 114 14 13,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 67 -3 -3,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 136 134 -2 -1,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 60 -1 -1,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 106 102 -4 -3,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 60 1 1,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 111 -8 -6,9
P Koulutus 85 182 178 -4 -2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 399 -3 -0,7
Terveyspalvelut 86 176 170 -6 -3,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 99 104 5 5,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 125 -2 -1,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 49 53 5 9,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 69 68 -1 -1,5
X Toimiala tuntematon 00 7 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_034_fi.html