Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 524 2 506 -18 -0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 111 115 4 4,0
Jordbruk 01 79 83 4 4,6
C Tillverkning 10-33 368 362 -7 -1,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 52 48 -4 -6,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 56 1 2,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 52 0 0,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 59 60 1 1,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 118 109 -8 -7,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 36 3 8,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 26 2 8,0
F Byggverksamhet 41-43 175 177 3 1,5
Byggande av hus 41 68 66 -2 -2,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 87 92 6 6,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 310 314 4 1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 47 44 -3 -7,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 95 93 -2 -2,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 167 176 9 5,5
H Transport och magasinering 49-53 141 143 2 1,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 88 92 3 3,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 51 -1 -2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 91 1 1,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 99 -1 -1,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 76 72 -4 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 165 167 2 1,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 63 1 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 103 99 -5 -4,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 61 -5 -7,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 116 -1 -1,0
P Utbildning 85 178 167 -11 -6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 413 400 -13 -3,1
Hälso- och sjukvård 86 196 185 -12 -5,9
Vård och omsorg med boende 87 87 90 3 3,0
Öppna sociala insatser 88 129 125 -4 -3,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 58 64 6 10,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 85 0 0,1
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Irja Blomqvist


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2013, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_028_sv.html