Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 524 2 506 -18 -0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 111 115 4 4,0
Maatalous 01 79 83 4 4,6
C Teollisuus 10-33 368 362 -7 -1,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 52 48 -4 -6,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 56 1 2,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 52 0 0,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 60 1 1,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 118 109 -8 -7,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 36 3 8,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 26 2 8,0
F Rakentaminen 41-43 175 177 3 1,5
Talonrakentaminen 41 68 66 -2 -2,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 87 92 6 6,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 310 314 4 1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 44 -3 -7,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 95 93 -2 -2,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 176 9 5,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 143 2 1,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 92 3 3,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 51 -1 -2,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 91 1 1,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 99 -1 -1,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 76 72 -4 -5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 165 167 2 1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 63 1 1,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 103 99 -5 -4,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 61 -5 -7,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 -1 -1,0
P Koulutus 85 178 167 -11 -6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 413 400 -13 -3,1
Terveyspalvelut 86 196 185 -12 -5,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 87 90 3 3,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 125 -4 -3,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 58 64 6 10,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 85 0 0,1
X Toimiala tuntematon 00 11 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Irja Blomqvist


Päivitetty 23.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2013, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_028_fi.html