Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2016

Industriproduktionen minskade i november med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i november 2015 jämfört med november 2014. Under januari–november minskade industriproduktionen med 1,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent jämfört med oktober. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med 0,9 procent från september. I september ökade den säsongrensade produktionen med 1,1 procent från föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i november inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 7,8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 5,2 procent från året innan. Inom skogsindustrin ökade industriproduktionen med 2,5 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2014–11/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2014–11/2015, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,1 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 87,7 procent, dvs. 3,2 procentenheter högre än i november 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 82,1 procent, dvs. 1,1 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för november 2015 publiceras 10.2.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/11/ttvi_2015_11_2016-01-08_tie_001_sv.html