Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.01.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 06 1,7 3,6 1,9
2015 / 07 -1,9 -1,8 0,1
2015 / 08 -2,8 -1,9 0,9
2015 / 09 1,9 1,8 -0,1
2015 / 10 -2,7 -2,9 -0,2
C Tillverkning 2015 / 06 1,9 4,0 2,1
2015 / 07 -0,9 -0,8 0,1
2015 / 08 -3,4 -2,4 1,0
2015 / 09 1,8 1,7 -0,1
2015 / 10 -3,2 -3,3 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 06 10,0 10,0 0,0
2015 / 07 10,4 10,4 0,0
2015 / 08 2,5 2,5 0,0
2015 / 09 0,0 0,0 0,0
2015 / 10 0,9 0,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 06 -4,7 -6,6 -1,9
2015 / 07 -0,7 -0,1 0,6
2015 / 08 -2,7 -3,8 -1,1
2015 / 09 4,7 4,2 -0,5
2015 / 10 -5,7 -5,9 -0,2
16-17 Skogsindustri 2015 / 06 1,6 2,2 0,6
2015 / 07 -1,3 -1,0 0,3
2015 / 08 1,3 1,5 0,2
2015 / 09 -3,8 -3,4 0,4
2015 / 10 -3,9 -3,2 0,7
19-22 Kemisk industri 2015 / 06 4,6 5,9 1,3
2015 / 07 -1,5 -0,1 1,4
2015 / 08 4,1 1,5 -2,6
2015 / 09 2,6 1,0 -1,6
2015 / 10 -1,2 -0,9 0,3
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 06 2,9 6,3 3,4
2015 / 07 -0,4 -1,2 -0,8
2015 / 08 -8,2 -4,5 3,7
2015 / 09 3,5 3,7 0,2
2015 / 10 -3,0 -3,8 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 06 2,9 4,2 1,3
2015 / 07 -8,5 -9,1 -0,6
2015 / 08 -13,1 -13,7 -0,6
2015 / 09 -9,6 -10,1 -0,5
2015 / 10 -7,2 -7,2 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 06 1,8 4,0 2,2
2015 / 07 0,2 0,4 0,2
2015 / 08 -2,0 -0,8 1,2
2015 / 09 3,6 3,5 -0,1
2015 / 10 -2,6 -2,8 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/11/ttvi_2015_11_2016-01-08_rev_001_sv.html