Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2018-2020 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos edelliseen vuoteen (%)
2018 2019 2020 2019–2020
Yhteensä 91 890 93 102 84 070 -9,7
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 689 1 599 1 668 4,4
    07 Metallimalmit 829 698 758 8,6
    08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet 724 745 728 -2,2
    09 Kaivostoimintaa avustavat palvelut 135 156 182 16,4
C Teollisuustuotteet 89 816 91 115 82 012 -10,0
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 8 961 9 182 9 206 0,3
    10 Elintarvikkeet 7 996 8 199 8 238 0,5
    11 Juomat 966 983 968 -1,5
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 522 552 589 6,6
    13 Tekstiilit 355 372 420 12,9
    14 Vaatteet 33 38 39 1,7
    15 Nahka ja nahkatuotteet 135 142 129 -8,6
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 17 649 16 869 14 429 -14,5
    16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 4 977 4 845 4 655 -3,9
    17 Paperi ja paperituotteet 12 671 12 024 9 774 -18,7
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 19 079 19 500 15 589 -20,1
    19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 7 449 7 790 4 427 -43,2
    20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 7 369 7 258 6 881 -5,2
    21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet 1 895 2 125 2 009 -5,5
    22 Kumi- ja muovituotteet 2 366 2 327 2 273 -2,3
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 39 225 40 639 38 140 -6,1
  24-25 Metallit ja metallituotteet 15 477 14 783 14 460 -2,2
    24 Perusmetallit 10 190 9 267 9 175 -1,0
    25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 5 287 5 517 5 285 -4,2
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 18 511 19 536 18 410 -5,8
    26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 2 145 2 326 2 105 -9,5
    27 Sähkölaitteet 4 177 4 143 3 895 -6,0
    28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 9 159 9 783 9 246 -5,5
    33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 029 3 284 3 164 -3,6
  29-30 Kulkuneuvot 5 236 6 320 5 270 -16,6
    29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 3 942 3 936 3 411 -13,4
    30 Muut kulkuneuvot 1 294 2 383 1 859 -22,0
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 4 380 4 374 4 059 -7,2
    18 Painatus- ja tallennuspalvelut 740 734 596 -18,9
    23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 2 275 2 263 2 138 -5,5
    31 Huonekalut 800 853 802 -6,0
    32 Muut tehdasvalmisteet 566 524 524 0,0
Muut tuotteet 385 388 390 0,5
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Lähde: Teollisuustuotanto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 1.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2020, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2018-2020 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2020/tti_2020_2021-07-01_tau_001_fi.html