Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2009

Toimiala Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa Arvon muutos edellisvuodesta (%)
Yhteensä 72 956 -27,2
B Kaivostoiminta ja louhinta 889 -14,8
07 Metallimalmien louhinta 121 -2,4
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 750 -16,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 17 -5,6
C Teollisuus 72 029 -27,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 124 -2,5
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 056 -2,3
11 Juomien valmistus 1 068 -4,0
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmist 598 -21,1
13 Tekstiilien valmistus 366 -23,1
14 Vaatteiden valmistus 99 -18,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 133 -17,4
16-17 Puu- ja paperiteollisuus 13 202 -23,9
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 3 647 -26,6
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9 555 -22,8
19-22 Kemian teollisuus 14 003 -24,2
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 5 924 -31,5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 674 -22,4
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 121 7,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 284 -17,0
24-30, 33 Metalliteollisuus 32 044 -34,5
24 Metallien jalostus 4 900 -46,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 4 776 -34,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 5 666 -42,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 924 -16,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 8 003 -31,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 033 -45,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 766 -12,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1 975 -15,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 058 -23,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 040 -16,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 834 -28,4
31 Huonekalujen valmistus 760 -26,5
32 Muu valmistus 423 -4,9
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 38 -34,5
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 7 -53,3
02 Metsätalous ja puunkorjuu 7 -36,4
03 Kalastus ja vesiviljely 2 -33,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 12 -25,0
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 10 -28,6
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 0,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Oinonen (09) 1734 2487, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2009, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2009/tti_2009_2010-11-24_tau_001_fi.html