Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 2:a kvartalet

Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik