Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, december

Omsättningsindex för industrin 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik