Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade i augusti med 17,8 procent
15.10.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 17,8 procent i augusti från året innan. Omsättningen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Utvecklingen berodde delvis på den exceptionella situationen som coronaviruset orsakade året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen mest inom den kemiska industrin, med 27,9 procent, och inom skogsindustrin, med 27,0 procent från året innan. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade i augusti med 2,8 procent jämfört med juli.

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nya tabeller till omsättningsindexet för industrin 15.10.2021
15.10.2021
Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning inom industrin i databastjänsten StatFin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html