Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, december

Publicerad: 15.8.2008

Omsättningen inom industrin ökade under mars-maj med 6,7 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars-maj 6,7 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 8,6 procent och exportomsättningen med 5,0 procent från året innan.

Mest ökade omsättningen under mars-maj inom den kemiska industrin, 21,4 procent, och inom tillverkningen av maskiner och utrustning, 15,3 procent. Ökningen av omsättningen var snabb inom alla undernäringsgrenar av metallindustrin med undantag av metallframställningen. Inom metallframställningen minskade omsättningen med 6,4 procent från året innan. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen inom energi- och vattenförsörjningen med 13,0 procent, medan den minskade inom trä- och pappersindustrin med 7,8 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 03/2008-05/2008, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Omsättningsindex för industrin, maj 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/05/tlv_2008_05_2008-08-15_tie_001_sv.html