Offentliggöranden

2019
(none)
inkomstskillnader (internationell jämförelse)
inkomst, boende och boendeutgifter
inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
2018
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper och låg inkomst
Inkomst, boende och boendeutgifter
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Inkomstskillnader
2017
inkomst, boende och boendeutgifter
inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
2016
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomst, boende och boendeutgifter
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
2015
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomst, boende och boendeutgifter
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
2014
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomst, boende och boendeutgifter
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
2013
inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Inkomst, boende och boendeutgifter
Låg inkomst
2012
inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Inkomst, boende och boendeutgifter
Låg inkomst
2011
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Inkomst, boende och boendeutgifter
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Låg inkomst
Subjektiv uppfattning om utkomst
2010
Låg inkomst
Subjektiv uppfattning om utkomst
2009
Låg inkomst
Subjektiv uppfattning om utkomst
2008
Låg inkomst
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/tie_sv.html