Inkomstfördelningsstatistik 2013, inkomstskillnader (internationell jämförelse)

2013
Låg inkomst
Offentliggöranden