Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3b. Median av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2008. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

  Ekvivalent disponibel inkomst , median, € (i 2008 års penningvärde)
  Decilgrupp
År I (10 % med de lägsta inkomsterna) II III IV V VI VII VIII IX X (10 % med de högsta inkomsterna)
1987 8 477 10 822 12 340 13 792 15 150 16 512 17 901 19 561 21 983 26 936
1988 8 674 11 069 12 651 14 061 15 426 16 768 18 341 20 075 22 644 28 076
1989 9 124 11 461 13 273 14 688 16 175 17 622 19 204 21 154 23 782 29 775
1990 9 626 12 198 13 926 15 452 16 881 18 539 20 173 22 106 25 019 31 212
1991 9 670 12 433 14 201 15 707 17 217 18 627 20 295 22 312 25 265 31 753
1992 9 399 12 084 13 615 14 946 16 272 17 737 19 275 21 113 23 869 30 177
1993 9 260 11 520 13 022 14 264 15 549 16 940 18 596 20 545 23 435 30 126
1994 9 221 11 524 12 935 14 341 15 600 17 029 18 553 20 472 23 581 30 332
1995 9 256 11 617 13 151 14 515 15 924 17 413 18 970 21 201 24 120 31 027
1996 9 201 11 632 13 365 14 760 16 253 17 834 19 493 21 723 24 838 32 394
1997 9 455 11 856 13 560 15 148 16 735 18 382 20 346 22 735 26 208 34 568
1998 9 404 11 930 13 685 15 520 17 270 19 026 21 133 23 594 27 149 35 892
1999 9 701 12 265 14 189 15 988 17 794 19 623 21 817 24 318 27 840 37 718
2000 9 582 12 150 14 244 16 090 17 894 19 854 22 092 24 753 28 550 38 837
2001 9 653 12 514 14 563 16 596 18 373 20 397 22 627 25 245 29 303 38 448
2002 9 858 12 853 15 026 17 117 19 009 21 099 23 260 25 998 30 026 39 951
2003 10 326 13 243 15 349 17 456 19 466 21 512 23 890 26 797 31 209 41 606
2004 10 481 13 679 16 035 18 196 20 360 22 569 24 983 28 092 32 773 43 294
2005 10 841 13 888 16 503 18 732 21 090 23 286 25 671 29 018 33 609 45 810
2006 10 794 13 967 16 445 18 812 21 065 23 439 26 109 29 369 34 049 46 587
2007 10 753 14 078 16 848 19 279 21 571 23 951 26 622 29 990 35 083 48 165
2008 10 786 14 341 17 078 19 421 21 806 24 049 26 610 29 855 34 785 46 697

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2008, 3b. Median av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2008. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tau_004_sv.html