Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.12.2010

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 64 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskua edellisestä neljänneksestä oli noin 11 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 91 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito joka tuotti 36 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Palkkiotuottojen lisäksi myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 10 prosenttia kohoten 28 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 49 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 17 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2010 lopussa 60 kappaletta, joista 42 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/03/spy_2010_03_2010-12-08_tie_001_fi.html