Publicerad: 28.2.2019

Antalet tvångsmedel på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 195 100 fall år 2018, vilket var 600 fall (0,3 procent) färre än året innan. Gripande enligt polislagen stod för den största kvantitativa minskningen. Det gjordes 8,8 procent fler undersökningar av berusningstillstånd och 7,4 procent fler genomsökningar av utrustning än året innan.

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2009–2018

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2009–2018

Källa: Brott och tvångsmedel 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Tvångsmedel 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/14/rpk_2018_14_2019-02-28_tie_001_sv.html