Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, december

Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik