Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med 4,2 procent i november
14.1.2020
Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning ökade i november med 4,2 procent från året innan. Mätt med försäljningsvolym ökade byggverksamheten med 0,8 procent på årsnivå. Av näringsgrenarna visade anläggningsarbeten den svagaste utvecklingen då omsättningen minskade klart för andra månaden i rad. Utvecklingen var starkast inom husbyggandet, som ökade med 7,4 procent på årsnivå.

Nästa offentliggörande:
13.2.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
13.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html