Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, maj

2016
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik