Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.1.2019

Producentpriserna för tjänster steg med 1,8 procent under oktober-december från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,8 procent på årsnivå under fjärde kvartalet år 2018. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,3 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–IV/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–IV/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 104,0 0,3 1,8
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 104,0 0,8 3,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,9 0,1 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,9 0,9 1,3
L FASTIGHETSTJÄNSTER 104,7 0,4 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,1 0,2 1,9
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,0 -1,3 -0,4
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,4 0,1 4,3
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,3 0,0 -0,3
S ANDRA TJÄNSTER 103,8 0,3 1,7

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/04/pthi_2018_04_2019-01-24_tie_001_sv.html