Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,0 0,3 1,8
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 104,0 0,8 3,3
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 103,0 2,0 2,7
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 84,9 6,4 -2,1
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,6 0,0 -3,4
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 106,0 7,5 3,4
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 88,7 -1,0 -11,3
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 105,9 1,2 4,8
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 100,5 -1,6 2,5
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 93,6 -12,6 0,8
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 102,4 1,7 3,0
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,7 0,7 4,2
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 112,0 0,2 5,9
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 100,2 0,0 -1,0
52.24 Tjänster avseende godshantering 97,3 0,8 0,9
52.29 Andra stödtjänster till transport 104,9 0,9 4,8
53 Postbefordran och kurirtjänster 122,7 0,3 5,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 125,1 0,1 5,9
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,3 1,2 5,5
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,9 0,1 2,3
55 Hotell- och logitjänster 116,6 -1,7 5,6
56 Bar- och restaurangtjänster 105,3 0,4 1,7
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,9 0,9 1,3
58 Förlagstjänster 107,0 0,9 2,0
61 Telekommunikation 103,1 2,2 0,8
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,6 0,0 1,2
L FASTIGHETSTJÄNSTER 104,7 0,4 1,5
68 Fastighetstjänster 104,7 0,4 1,5
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 104,9 0,4 1,6
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,1 0,4 1,2
68.20B Hyror för affärslokaler 101,8 0,3 1,2
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,4 0,4 2,0
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 100,8 -0,3 -1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,1 0,2 1,9
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 105,1 1,1 1,3
69.10 Juridiska tjänster 109,7 0,4 3,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,8 1,5 0,1
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 104,9 0,2 1,6
70.2 Företagsrådgivningstjänster 104,9 0,2 1,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 103,3 0,0 2,7
71.11 Arkitekttjänster 102,2 0,1 1,6
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 103,7 0,0 2,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,1 0,0 2,1
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,4 -0,1 0,8
73.1 Reklamtjänster 103,4 -0,1 0,6
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 103,5 0,0 4,3
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,0 -1,3 -0,4
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 96,7 -2,8 -2,1
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 97,8 -7,8 7,7
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 96,5 -1,9 -3,6
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 102,6 -0,3 1,5
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 102,6 -0,3 1,5
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 99,0 -0,3 -0,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 104,2 0,1 1,2
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 105,4 0,2 1,2
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 103,5 0,0 1,2
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,4 0,1 4,3
85 Tjänster avseende utbildning 105,4 0,1 4,3
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,3 0,0 -0,3
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 111,2 0,3 0,2
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 99,8 -0,1 -0,6
S ANDRA TJÄNSTER 103,8 0,3 1,7
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 105,3 0,2 2,7
96 Andra konsumenttjänster 103,4 0,3 1,4
96.01 Tvätteritjänster 100,9 0,5 1,3
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 104,2 0,3 1,4
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 106,5 0,4 1,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/04/pthi_2018_04_2019-01-24_tau_001_sv.html