Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-12/2013 12/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,2 1,7 0,9 0,3 0,8 2,2
H Transport och magasinering -1,2 -0,6 -1,1 -1,8 -1,2 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet -0,5 1,4 0,6 1,3 0,8 1,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,4 2,6 2,1 2,7 2,2 6,2
L=68 Fastighetsverksamhet 4,6 5,6 2,8 -1,0 2,8 -1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik -2,0 3,0 3,0 1,0 1,3 4,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -0,6 -0,6 0,2 -1,0 -0,5 -2,1
R Kultur, nöje och fritid 4,2 6,5 0,1 5,6 4,1 2,9
S Annan serviceverksamhet 0,4 1,2 3,5 -0,8 1,0 1,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/12/plv_2013_12_2014-03-13_tau_001_sv.html