Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Omsättning inom servicebranschen 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik