Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Julkaistu: 13.7.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 helmi-huhtikuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvu helmi-huhtikuussa oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, 6,4 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui 3,1 prosenttiin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu puolestaan voimistui 4 prosenttiin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2004 8-10/2004 11/2004-1/2005 2-4/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,2 5,0 5,4 5,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,6 1,6 3,3 4,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,5 3,7 4,0 3,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,1 5,4 7,4 6,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,6 7,6 8,1 5,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/04/plv_2005_04_2005-07-13_tie_001.html