Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2012

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä joista työllisiä Naisopiskelijoita yhteensä joista työllisiä Miesopiskelijoita yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 45 630 12 943 28,4 25 536 8 512 33,3 20 094 4 431 22,1
Toisen asteen ammatillinen koulutus 224 371 119 329 53,2 119 056 67 137 56,4 105 315 52 192 49,6
Opistoasteen koulutus 92 90 97,8 13 12 92,3 79 78 98,7
Alempi ammattikorkeakoulukoulutus 131 947 72 763 55,1 70 235 41 936 59,7 61 712 30 827 50,0
Alempi korkeakoulukoulutus 96 230 49 205 51,1 48 861 26 962 55,2 47 369 22 243 47,0
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 7 834 6 983 89,1 4 980 4 460 89,6 2 854 2 523 88,4
Ylempi korkeakoulukoulutus 48 048 29 634 61,7 28 117 17 282 61,5 19 931 12 352 62,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 169 3 871 92,9 2 866 2 653 92,6 1 303 1 218 93,5
Lisensiaatinkoulutus 1 906 1 559 81,8 890 759 85,3 1 016 800 78,7
Tohtorinkoulutus 18 687 14 458 77,4 9 843 7 653 77,8 8 844 6 805 76,9
Yhteensä 578 914 310 835 53,7 310 397 177 366 57,1 268 517 133 469 49,7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2012, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tau_002_fi.html